Tips & tricks for cool kids with ADHD.   How to pop your pill the cooool way!
        Swedish educational poster from Janssen, maker of Concerta.   Scroll down for English translation.
Hur man tar sin tablett på ett coooolt sätt! How to pop your pill the cool way!
Svälja rätt och svälja lätt!
Hur man tar sin tablett på ett coooolt sätt!
Alien-sväljningen
Aliens gillar slajmiga, slibbiga saker att svälja.
Det hjälper till att göra deras kroppar halare och mer svårfångade.
Öva på Alien-sväljningen genom att ta din tablett med en tesked halkig mat,
som till exempel yoghurt, chokladpudding eller nyponsoppa.
Sväljtips
* Sitt upprätt.
* Prata inte.
* Ta en eller två klunkar mjölk eller vatten innan du tar din tablett så att
din tunga och hals blir mer slipprig.
* Svälj två gånger så att du är säker på att din tablett åker hela vägen ner.
Slöa-Paddan-sväljningen
Paddor fångar insekter med tungan och slurpar i sig dem.
ProvaSlöa-Paddan-sväljningen genom att lägga tabletten på tungan,
ta en slurk vatten och luta huvudet bakåt. GULP - så sväljer du tabletten!
Svälja enkelt
* Att svälja är en naturlig reaktion som kommer när något ligger
på tungan längst bak i munnen.
* Det är som en berg-och dalbana: så fort tabletten kommer till bakre
delen av tungan tar gravitationen och musklerna över och jobbar för
att tabletten ska åka ner smidigt.
* Kroppen är gjord så smart att den automatiskt hindrar mat som
kommer in från att åka ner i lungorna.
En muskel i halsen stänger till vägen till lungorna.
* Eftersom vägen till lungorna är stängd, åker det du äter eller
dricker enkelt och lätt ner i magen istället!
Hala-fisken-sväljningen
Låtsas att du är en fisk och gillar vatten precis som fiskarna gör.
Stoppa in tabletten i munnen och drick så mycket vatten du kan, utan att svälja.
Sedan gör du en Hala-Fisken-sväljning, och sväljer och sväljer tills allt vattnet
i munnen är borta, och tabletten också!
Tips och tricks för coola killar och tjejer med ADHD.
För mer information om ADHD se
  www.janssen-cilag.se
Söta-Hundvalp-sväljningen
Låtsas att du är hundvalp som blir kittlad under hakan när du sväljer.
Lägg tabletten på tungan och ta en klunk av din favoritdricka.
Sedan stänger du munnen och gör Söta-Hundvalpen-sväljningen genom
att luta huvudet bakåt och kittla dig själv under hakan tills du svalt alltihop.
Swallow right and swallow easy.
How to pop your pill the cooool way!
Swallow like a space alien
Aliens from outer space like to swallow slimy, greasy things
because it makes their bodies slippery and hard to catch.
Swallow your pill the way an alien does, with a spoonful of
smooth and creamy yogurt, chocolate pudding or rose hip soup.
Swallowing tips
* Sit upright.
* Don't talk.
* Sip some milk or water first, so your tongue and throat will be moist and slippery.
* Swallow twice to make sure your pill goes all the way down.
Swallow like a lazy toad
Toads catch insects with their tongue and gobble them up.
Swallow the way a lazy toad does. Put the pill on your tongue, take a
sip of water and lean your head back. GULP - you swallowed the pill!
Swallowing made simple

* It's a natural reflex to swallow something that's placed in the back of your mouth.
* Like a roller-coaster, the pill gets to the back of your tongue,
    then gravity and muscles take over so it goes down smoothly.
* Your body is so clever that it knows how to keep food from getting into
    your lungs. A muscle in your throat closes the way to your lungs.
* Since the way to your lungs is closed, what you eat or drink goes
    right down to your stomach instead!
Swallow like a slippery fish
Pretend you're a fish who likes water the way fishes do.
Put the pill in your mouth and take the biggest drink of water you can.
Then swallow like a slippery fish. Swallow and swallow until all the
water in your mouth is gone, and the pill is gone too!
Tips and tricks for cool boys and girls with ADHD.
For more information about ADHD see
www.janssen-cilag.se
Swallow like a cuddly puppy
Pretend you're a puppy who's tickled under the chin when you swallow.
Put the pill on your tongue and take a sip of your favorite drink, then
close your mouth and swallow like a cute puppy by leaning your head
back and tickling under your chin until you've swallowed everything.

Back to Marvelous Mental Medicine Kid Stuff


© 2009 Bonkers Institute for Nearly Genuine Research